Grundlig research

Ett tips som jag fick från mitt möte på Svekon – eller det var snarare ett måste, något jag visserligen redan visste – är att göra en så grundlig research som möjligt. Av marknaden, konkurrenter, om min idé kanske redan finns, priser osv. Som jag nämnt i min entreprenörskola del 2, del 6 & del 14 så är en grundlig och noggrann marknadsanalys ytterst viktigt för att få en bra grund och start för sitt företag. Om man inte vet om sina konkurrenter, vilka priser de tar och hur efterfrågan ser ut – hur vet du (jag ?) då hur du ska gå vidare och börja? ?

Jag brukar alltid börja mina marknadsanalyser (nu låter det som att jag har gjort många analyser haha men några i alla fall ?) med att skriva ner olika frågeställningar som jag vill ha svar på (det som man ska göra?):

  1. Vad är syftet med denna analys?
  2. Är min idé unik?
  3. Vilka är mina konkurrenter i Sverige?
  4. Vilka är mina konkurrenter utomlands?
  5. Vad kan jag göra för att sticka ut från mina konkurrenter?
  6. Finns det en efterfrågan för min idé?
  7. Vad är mitt nästa steg?

Vad är nästa steg nu? Tja, det är bara att börja googla fram svaret på frågorna ?