Skriv en marknadsplan

Företagande hade en så grym punktlista för hur man skriver en affärsplan, så tänker jag vara lika fräck även för denna punkt – hur man skriver en marknadsplan – och dela med mig av deras tips till er, med mina tankar också såklart 🙂 Kort och gott så är en marknadsplan en lista på hur du ska gå till väga, tänka och genomföra din marknadskommunikation – den biten som kommer resultera i kunder. Syns du inte så finns du inte, med en bra och strukturerad marknadsplan så ser du till att finnas där dina framtida kunder befinner sig, investerar din tid och pengar på rätt ställe och med en bra plan vet du hur du ska håva in dessa kunder för ett potentiellt köp. Eller bara en påminnelse om att ni finns om de vid ett annat tillfälle behöver din produkt.

När du ska sätta dig ner för att skriva ner din marknadsplan så ska du fundera kring dessa tre frågor och låta din marknadsplan besvara dessa när den är färdig.

 • Vem är din målgrupp och vilka behov ska du tillgodose?
 • Vilket syfte har ditt budskap för att nå vissa ekonomiska mål?
 • Vad utstrålar ditt företags varumärke egentligen?

Steg 1.

Det första du ska göra är att samla in så mycket fakta och information som du bara kan om din bransch, marknad och konkurrenter för att kunna fatta de rätta och bästa besluten för ditt företagande. Med mer tyngd och förståelse för hur det faktiskt ser ut i företagsdjungel så ger du dig själv de bästa verktygen för att kunna fatta beslut som inte grundar sig i för mycket känslor och ”vad man tror” funkar, utan mer renodlad business.

 • Börja med att kika på ditt egna företag och beskriv det så strukturerat som du bara kan. Gör det gärna i rubriker inom historik, organisation, mål, värderingar, syfte, resurser, intressenter, leverantörer, priser, marknadsbearbetning, distributionskanaler mm, för att så tydligt som möjligt se vad du har att jobba med och erbjuda.

 • Kika sedan på dina kunder, och din marknad, vilka är dina nuvarande eller blivande kundgrupper/målgrupper/segment? Gör en tabell för att tydliggöra dessa, med kundgrupperna vertikalt till vänster och dina produkter/tjänster horisontalt upptill. Kryssa därefter i vad du säljer/vill sälja till vilken målgrupp. Tydligt och smart 🙂 Gå in på djupet i varje målgrupp – vem är den här personen, vilka utmaningar har han/hon i livet, vilka värderingar har han/hon, hur ser hennes/hans levnadssituation ut, vad är viktigt för henne/honom, hur söker hon/han efter information vid ett eventuellt köp, vilka priser söker hon/han efter osv. Du ska låtsas att du är i målgruppens skor och ser på dina produkter med deras ögon, detta ger en bra förståelse över hur dina olika målgrupper rör sig och vad deras behov är.

 • Som jag nämnde i affärsplanen så är det viktigt att du vet vilken marknad och i vilken bransch ditt företag befinner sig i. Här ska du också se det från kundens perspektiv, vilket av deras behov som du faktiskt fyller. Om vi säger att du säljer hemlevererade middagar till småbarnsfamiljer så är det en bra matupplevelse som mättar och även mer tid med barnen som är deras behov. Då kan man säga att din marknad är ”mera tid till barnen”. När du kommit fram till den slutsatsen så ska du fråga dig själv hur den marknaden är uppbyggd, är det en stor eller liten marknad som växer eller står stilla? Hur stabil är marknaden, vilka trender kan du se och vad är det som styr marknadstillväxten m.m? Hur man får reda på svaren till alla dessa frågor kan man hitta i bland annat statistiska centralbyrån, facktidningar, affärstidningar, experter, riksdagen eller forskning på universitet och högskolor. Annars så är gamla hederliga och grymma Google alltid bra att vända sig till, man kan hitta mycket om man söker rätt 🙂

 • Sen har vi våra älskade konkurrenter. När det kommer till att sticka ut från sina konkurrenter så gäller det att göra det på bästa möjliga sätt så att man t ex. inte riskerar att minska sin vinst för att erbjuda konkurrenskraftiga priser. Men vilka konkurrenter finns det i din bransch? Skriv upp de som är dina absolut största konkurrenter och sök så mycket information du kan om hur de arbetar, vad deras affärsidé är, hur ser deras organisation ut, hur positionerar de sig på marknaden, vilka är deras viktiga kunder, vem är ägaren? osv. Punkta upp det du tycker att dina konkurrenter gör både bra och dåligt och jämför dessa med ditt egna företag – vad kan du göra bättre?

Steg 2.

Nu ska ni skapa en SWOT-Analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) som kort och gott innebär att du ska punkta upp de saker ni kan komma på inom varje segment som stämmer in på ditt företag. Denna metod används inom väldigt många företag och hjälper en att tydligt se vilka som är företagets interna begränsningar och möjligheter (Styrkor och svagheter inom företaget, saker man kan göra något åt) samt de externa begränsningar och möjligheter (Möjligheter och hot utifrån som man inte kan påverka på samma sätt)

 • Ta fram penna och papper och skriv alla de starka sidor du kan komma på till vänster och vilka positiva konsekvenser det får för företaget till höger. Skriv ner allt du kan komma på, stort som litet. Här kan t ex. pris, produkten, placering av lokalen och kommunikation vara starka saker. Gör samma sak på ett annat papper men punkta då upp de svagheter du märkt av och vad konsekvenserna blir av dessa.

 • Nu ska du gå igenom möjligheter och hot som kan uppstå utifrån (från omvärlden), saker som du egentligen inte kan påverka utan saker som är beroende av en rådande ekonomiska tillvaron, marknaden, förändrat klimat, trender och teknisk utveckling. Vad mer kan hända som antingen kan ge företaget fler möjligheter eller hota företagets överlevnad? Vad skulle du kunna göra i så fall?

Steg 3

Nu ska du sammanställa all fakta du har samlat på dig till en tydlig strategi så att du enkelt vet hur du ska göra för att bli framgångsrik och synlig på rätt sätt på marknaden.

 • Sååå, det första du ska se till att göra är att bestämma dig för hur du vill positionera dig på marknaden, din marknadsposition. Detta innebär att du ska bestämma dig för vad dina kunder, eller vad alla egentligen, ska förknippa ditt företag med, vart du vill att din position på marknaden ska vara (lyxigt, budget, positiva känslor, negativa känslor, snabb service, långsam service osv). Detta ger dig även koll på vart du positionerar dig i förhållande till dina konkurrenter och om du är där du vill vara. Försök sammanfatta några nyckelord som du vill förknippas med när de hör ditt företagsnamn (som jag kommer prata om i nästa del) – är det bra kvalité, personlighet eller någon som hjälper till vid tråkig fakturahantering?  När du har punktar ner några nyckelord så kan du rita upp en positioneringskarta  för att enkelt punkta ut vart du själv positionerar dig enligt dina valda attribut (nyckelord) och vart dina konkurrenter befinner sig, enligt dig. Försök bedöma dina viktigaste konkurrenter enligt kriterierna och rita in dem. Du kan göra flera olika positioneringar och testa dig fram med olika attribut. Välj slutligen ut de kriterier som känns bäst och där konkurrenterna hamnar längst ifrån dig! Grattis! Du har hittat ditt företags unikhet! Detta ska bli ditt varumärke! 😀

 • Nu ska du få visionera lite, du ska få drömma fast ändå stanna inom de realistiska ramarna. Men låt ändå drömmen sväva iväg lite, skriv ner allt du ser framför dig med ditt företag när allting är klart och allt rullar på som det ska. Lek lite med tankarna – vart befinner du dig nu, har du många anställda, vad jobbar ni på, har ni utvecklat er, hur ser ekonomin ut i vinst, hur känns det? osv. Se det framför dig och spara dokumentet så att du gång på gång kan återkomma dit för att påminna dig om vart du vill hamna.

 • För att nå dina visioner så krävs det så klart en strategi som är en plan på hur du ska gå tillväga för att nå till ditt långsiktiga mål – som säkerligen är att lyckas och göra vinst med ditt företagande. En strategi finns till för att underlätta vid beslut, hålla dig på banan och som tydligt visar hur marknaden och konkurrensen ser ut så att du så enkelt som möjligt vet vilka vägar du ska gå för att lyckas. Erbjuder du tjänster inom t ex. personlig träning så kan en strategi för att sticka ut i mängden vara ett erbjuda en PT-timme till ett lägre pris eller med ett unikt kostschema inkluderat i priset. Denna strategi är skapad för att bygga en kundkrets och få bra rekommendationer som bidrar till det långsiktiga målet att kanske starta ett bootcamp 🙂

Steg 4

Nu kommer du till det roliga – att sätta mål och delmål som sträcker under en lagom lång tid – vanligtvis ett år 🙂 Det finns något som heter SMARTa mål som är specifika, mätbara, realistiska och tidsbestämda – mål som du faktiskt kan nå med hårt arbete 🙂 Här kan du sätta mål som innefattar vinst, antal kunder, trivsel på jobbet, flexibla arbetsdagar osv. Alla mål som rör arbetet 🙂

När allt detta är gjort, när det har gått ett år och du har fått arbeta utefter din SWOT-Analys, dina mål, visioner, och all fakta du samlat in så är det bra att gå igenom allt och analysera hur det har gått. Vad har du uppnått, vad skulle du kunna ha gjort bättre, annorlunda och vad gjorde du riktigt bra. Skapa sedan nya mål utefter resultatet och se hur du varje dag kommer ett steg närmare ditt mål 🙂